Cardona Zuluaga, J. A. . (2021) «Una presencia virtual», Sol de Aquino, (19), pp. 54–57. doi: 10.15332/27448487.6701.